Motorcyklar

Många i dagens samhälle använder motorcyklar för att på ett snabbt och smidigt sätt ta sig från punkt A till B. Då de flesta jobbar relativt långt ifrån hemmet och även kanske inte bor så nära affären
är det för vissa livsviktigt att ha ett fordon. Motorcyklar kan även vara ett billigare alternativ än bil, men det beror självklart på vilken modell man införskaffar och hur ny den är. En sak om motorcyklar går dock inte att förneka. Den har en väldigt lång historia bakom sig som vi först av allt ska ta en titt på.

Motorcykelns historia

Den första motorcykeln som drevs av bensin och därför hade en förbränningsmotor var ”Daimler Reitwagen”. Denne skapades av de tyska uppfinnarna Willhelm Mayback och Gottlieb Daimler år 1885. Inte är det svårt att lista ut var motorcykelns namn kommer ifrån. Daimler var självfallet baserat på uppfinnarens namn, medan reitwagen faktiskt översätts till häst och vagn. Denne uppfinning var väldigt olik både säkerhetscyklar och boneshakercyklarna på den tiden. Motorcykeln hade nämligen noll grader av styraxelvinkel, och kunde därför inte följa principerna av cykel- och motorcykeldynamik som hade utvecklats nästan 70 år tidigare.

Motorcykeln löste detta genom att ha två stödbenshjul för att kunna hållas rak medan man svängde. Motorcykeln var dock mer av en ändamålsenlig testbädd för sin nya motor snarare än ett äkta prototypfordon. Innan Daimler Reitwagen trädde in fick vi först ta del av Edward Butlers skapelse år 1884. Detta var den första kommersiella
designen för en självgående cykel. En trehjulig konstruktion som gick under namnet ”Butler Petrol Cycle”. Han valde att visa upp sina planer för fordonet vid Stanley Cycle Show i London år 1884. Fordonet byggdes trots detta inte förrän 1888 av Merryweather Fire Engine Company i Greenwich.

”Butler Petrol Cycle” var ett fordon med tre hjul och ett väldigt intressant utseende. Det bakre hjulet styrdes av en flat twin fyrtaktsmotor, utrustad med roterande ventiler och en förgasare samt Ackermann styrning. Under den här tiden var uppfinningen verkligen imponerande. Trots detta saknade uppfinningen ett system för att bromsa. Istället bromsade man genom att lyfta och sänka det bakre hjulet. Detta gjorde man med hjälp av en spak som trycktes ner av ens fot. Platsen där föraren satt var mellan de två hjulen där framme. Även om mycket hårt arbete lades ner på uppfinningen lyckades Butler inte få nog med finansiell hjälp, och fordonet blev därför ingen större succé. Det finns ett relativt stort antal myndigheter som inte anser att fordon drivan av ångkraft, elektriska motorcyklar eller dieseldrivna tvåhjulingar ska få kallas för “motorcyklar”, och ger därför äran av världens första motorcykel till Daimler Reitwagen.

Med tanke på den snabba ökningen av användningen av elektriska motorcyklar i världen blev det allt mer problematiskt att definiera endast förbränningsdrivna tvåhjulingar som “motorcyklar”. Om ett tvåhjuligt fordon med ångdrivning anses vara en motorcykel verkar de första motorcyklarna byggda vara den franska Michaux-Perreaux motorcykeln som man sökte patent på i december 1868. Denne byggdes vid samma tidpunkt som American Roper motorcykeln som byggdes av Sylvester H. Roper Roxbury. Han visade sin maskin på mässor och cirkusar i östra USA under 1867. Roper byggde omkring 10 ångbilar och cyklar från 1860-talet fram till sin död 1896.

Hildebrand och Wolfmüller blev den första motorcykeln som fick serietillverkningen, vilket ägde rum år 1894. Det var även det första fordonet som man kallade för motorcykel. Den första motorcykeln som producerades av Excelsior Motor Company var år 1896, och var från början en cykeltillverkare som befann sig i England. När det kommer till vem som var först i USA började en motorcykel vid namn Orient-Aster tillverkas, och var från början byggd av Charles Metz. Detta ägde rum i Massachusetts år 1898. När motorcykeln fortfarande var ett nytt fordon var det många cykeltillverkare som valde att anpassa designen för att den inre förbränningsmotorn skulle passa. Alltmedan motorerna blev mer kraftfulla och cyklarna inte längre kunde användas som en bas till designen ökade antalet motorcykeltillverkare.

De uppfinnare som under artonhundratalet flitigt hade arbetat med de tidiga motorcyklarna hade en tendens att nu istället lägga fokus på andra uppfinningar. Bilar blev exempelvis det som Daimler och Roper istället fick upp intresset för. Efter århundradets slut var det oundvikligt att en större massproduktionsfirma skulle skapas. Detta började år 1898, då den engelska firman Triumph Motorcycles valde att påbörja sin produktion av motorcyklar. Bara tre år in på århundradet producerade de redan mer än 500 cyklar. När folk såg hur uppskattade motorcyklarna var så var det bara en tidsfråga innan Royal Enfield och Birmingham Small Arms Company även började producera motorcyklar. När det första världskriget hade inkommit var den största tillverkaren av motorcyklar Indian, där mer än 20 000 motorcyklar producerades varje år.

Då man under första världskriget var i behov av effektiv kommunikation mellan frontlinjens trupper ökade produktionen av motorcyklar rejält. Att skicka meddelande genom att rida fram och tillbaka på en häst kunde nu göras lättare med motorcykelförare. Så mycket som 50 % av alla de motorcyklar som företaget Harley-Davidson producerades gick mot att hjälpa militären. Företaget Triumph Motorcycles hade även en typ H modell som var väldigt uppskattad under dessa svåra tider. Just modell H anses av många vara den första moderna motorcykeln. Den blev först producerad år 1915 och var så älskad av användarna att många gav den namnet ”Trusty Triumph”.

Hur såg det då ut efter kriget? När år 1920 hade kommit var det företaget Harley-Davidson som hade äran att vara den största tillverkaren av motorcyklar. De sålde sina fordon till så mycket som 67 olika länder. DKW blev senare den största tillverkaren när 1920-talet led mot sitt slut.

Sidan är sponsrad av https://magdasfonsterputs.se/fonsterputsning-malmo/